Pinxos explosius

tronc

Si agafo un globus inflat i hi apropo una agulla ..... malament, oi? Doncs, sabíeu que no sempre es rebentarà? De fet, què pensaríeu si us dic que es pot arribar a travessar un, dos, tres o, fins i tot, quatre globus amb una mateixa agulla sense que n'exploti cap? Anem-ho a fer. Això sí, no em responsabilitzo dels possibles espants que us emporteu a casa desprès d'aquesta experiència ....  :-)

Som-hi!

Materials
  • 3-4 globus
  • Una agulla de fer mitja (d'aquelles llargues) o, si no en tenim cap, també podem utilitzar pals de pinxo

Procediments:
  • El primer que hem de fer és tenir suficient bufera com per inflar uns quants globus i els hi fem un nus per tal que no s'escapi l'aire. No cal inflar-los massa. N'hi haurà prou amb que aconseguim uns globus d'una mida semblant a una pilota de handbol. 
  • Agafem l'agulla i punxem el globus, però atenció! .... no ho feu per qualsevol punt del globus. Cal punxar-lo per la part propera al nus (part superior) i fer sortir l'agulla per la part oposada del globus (part inferior). 
  • Podem seguir punxant globus fins que el pinxo ens quedi enllestit. 

Resultat i conclusions

Els globus estan fabricats d'un material molt elàstic, el cautxú. Quan emplenem el globus d'aire augmenta la pressió interna, el globus s'estira i augmenta la seva mida. Però la tensió a la superfície del globus no és homogènia. De fet, hi ha zones en que hi ha una elevada tensió (zona central del globus) mentre que a d'altres zones la tensió és insignificant (als extrems del nus i el seu oposat).

El fet que un globus exploti és degut a un alliberament brusc de tensió. Si punxem un globus per la seva part central, és obvi que, l'elevada tensió esquinçarà el petit forat que s'hagi fet amb l'agulla. En conseqüència, l'aire de dins el globus sortirà a gran velocitat generant una contundent ona sonora (vaja, que el globus fot un pet com una aglà). Si punxem el globus per un punt on la tensió de la superfície sigui baixa, el forat fet amb l'agulla no s'esquinçarà, tot el contrari, l'elasticitat de la superfície farà que el cautxú s'ajusti a l'agulla evitant l'escapament brusc de l'aire i, per tant, evitat l'explosió del globus.


Alb.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada